Tietosuojaseloste

Informoimme tällä tietosuojaselosteella sivustomme selaajia heidän henkilötietojensa keräämisestä sekä käsittelystä. Sivustomme selaaminen, palveluiden arvostelu sekä blogin artikkeleiden kommentointi edellyttää, että olet ymmärtänyt ja hyväksynyt tietosuojaselosteen ehdot.

Kysymykset koskien tietosuojaselostetta tulee esittää kirjallisesti info(ät)vertain.fi sähköpostiin.

Rekisterin nimi

Vertain.fi verkkosivuston asiakasrekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallentuu asiakkaan sivustolle ilmoittama nimi ja sähköpostiosoite sekä Google Analytics -työkalun avulla kerätyt tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään sekä Google Analytics -analytiikkatyökalusta.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Tietojen luovutus

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa käyttämistämme ulkopuolisista palveluntarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden käyttö

Sivustollamme käytetään Google Analytics –palvelua. Google Analytics käyttää evästeitä, jotka ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15 min – 24 kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Googlelle lähetettävä tieto sisältää vain anonymisoitua tai pseudonymisoitua tietoa. Käyttämällä sivustoa hyväksyt sivujemme evästeiden käytön. Lisätietoa Google Analytics tietojenkäsittelystä.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa korjaamista tai poistamista. Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisterinpitäjä